รมว.ทส. นำทีมจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารและจิตอาสา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ลานโพธิ์ ชุมชนอุทัยรัตน์ ซอยประดิพัทธ์ ๑๕ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โควิด-๑๙ จำนวน ๔๐๐ ชุด ในการนี้ เลขาธิการ สผ. ได้มอบให้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม