ยกระดับความร่วมมือทวิภาคีด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างไทย – ฝรั่งเศส

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. สผ. โดย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อพัฒนาเอกสารความร่วมมือทวิภาคีด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์ ร่วมกับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้ Roadmap ไทย – ฝรั่งเศส ค.ศ. 2021– 2023 โดยมี การแลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงานที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ สผ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอประเด็นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนหรือขยายความร่วมมือกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้ Roadmap ดังกล่าวข้างต้นด้วย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงานของฝรั่งเศส และพัฒนาร่างเอกสาร ความร่วมมือทวิภาคีอย่างเป็นทางการต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content