พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน สผ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ ได้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม