พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศ สำหรับดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทย ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา กับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ร่วมกับ ห้องประชุมมรกต ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และ ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศของประเทศ เพื่อนำไปกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (Climate resilience) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ Thailand ๔.๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ ๗ ปี โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร สผ. เจ้าหน้าที่ สผ. และกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) จำนวนประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content