พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ส่วนราชการต่างๆ และประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมงานดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม