“พัชรวาท” ตั้งคณะทำงานฯ เร่งแก้ปัญหานกปรอดหัวโขน ภายใต้คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า สผ. ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ในฐานะผู้แทน สผ. คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสถานภาพตามกฎหมายของนกปรอดหัวโขน (Pychonotus ocosus) เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสวัสดิภาพสัตว์ป่า และกำหนดมาตรการในการอนุรักษ์นกปรอดหัวโขน พร้อมทั้งได้เห็นชอบกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของ อส. ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบรับรอง และหนังสืออนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ.
อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาการอธิบดีกรมอุทยานฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content