พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดกระบี่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะผู้บริหาร ทส. และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงพื้นที่และพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP
อันดามัน (ANDAMAN OTOP SHOP) ๖ จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล)  พร้อมทั้งเดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด (คลองน้ำใส) เพื่อตรวจเยี่ยมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองทะล และร่วมกิจกรรมพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวกระบี่เข้าร่วมแสดงความเห็น นโยบายและแนวทางร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ได้เข้าร่วมเพื่อสนับสนับข้อมูลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม