พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าระยะที่ ๒- ๓ ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ”

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนป่าระยะที่ ๒- ๓ ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนป่าระยะที่ ๒-๓ ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)