ผู้แทนสหราชอาณาจักรขอเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ สผ. เพื่อหารือการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.00-16.00 น. คณะผู้แทนสหราชอาณาจักร นำโดย H.E. Mr. Ken O’Flaherty (COP 26 Regional Ambassador for Asia, the Pacific and South Asia) Mr. Andrew Beirne (Economic & Prosperity Counsellor) and UK Permanent Representative to UNESCAP และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เพื่อหารือแลกเปลี่ยนนโยบายทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมหารือ พร้อมผู้แทน กปอ. และ กลช. ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการร่วมกันในหลายประเด็น เช่น ความก้าวหน้าในการจัดทำเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 การทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาว
ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ การจัดทำ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต มาตรการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าตามระดับคาร์บอน (CBAM) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงความคาดหวังของไทยต่อการประชุม UNFCCC COP27 โดยเลขาธิการ สผ. เน้นย้ำว่า ประเทศไทยจะการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น จะต้องได้รับสนับสนุน ทั้งในด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างขีดสมรรถนะจากภายนอกด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการหารือได้หยิบยกงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมแลกเปลี่ยน เช่น การจัดทำ พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความร่วมมือที่ผ่านมา โดยสหราชอาณาจักรพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทย เพื่อดำเนินความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content