ประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “ร่างแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางดังกล่าว โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพลังงาน นางสาวไรวินท์ รัตนผาติพงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนางสาวปณีตา สาลี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ดำเนินรายการโดย นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดทำ ร่าง แนวทางฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและมีทิศทางเดียวกัน สามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ก่อนการเสนอขอรับความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๑๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content