ประชุมคณะอนุกรรมการ จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ. ) นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร  ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นเลขานุการ และที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019 โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) และความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ โดยมี สผ./กชพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ  ๑) ร่างแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป ๒) ร่างแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๘๐ โดยให้ปรับตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป และ ๓) เห็นชอบต่อแนวทางการเตรียมความพร้อมโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award: ASEAN ESC Award) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานในคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort