ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น  ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟัง การนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประกอบด้วย เทศบาลที่ขอรับรางวัลด้านอากาศ (Clean Air) ๔ เทศบาล ด้านน้ำ (Clean Water) ๔ เทศบาล ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land) ๑๐ เทศบาล รวมทั้งมีการพิจารณาคัดเลือกเทศบาลที่มีผลการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเสนอรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2021: ASEAN ESC Award 2021) ประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination) และประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition) ด้านอากาศ (Clean Air) ด้านน้ำ (Clean Water) และด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content