ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และประสานการจัดการข้อร้องเรียน แก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการ
รื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุม ได้รับทราบถึงรายงานความก้าวหน้าโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนรื้อถอนอาคาร รวมถึง การบริหารจัดการสำหรับที่จอดรถ สผ. ณ อาคารทิปโก้ ๒ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Green Building อีกทั้งแนวทางการชี้แจงให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ สผ. ตลอดจนการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ สผ. ไปยังอาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งแผนการขนย้ายของแต่ละสำนัก กอง และกลุ่มอิสระ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

          สำหรับการรับ-ส่ง หนังสือราชการ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ของ สผ. ในช่วงระหว่างการขนย้ายนั้น ให้ส่งที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กบท.) ชั้น ๑ สผ. เดิม ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) โดย กบท. กำหนดจัดรอบเวลาในการ รับ-ส่ง หนังสือราชการจาก สผ. ไปยังอาคารทิปโก้ ๒ เป็น ๔ ช่วงเวลา คือ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๑.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.

          ทั้งนี้ กรณีมีเรื่องเร่งด่วนขอให้กองเจ้าของเรื่องดำเนินการจัดส่งเอง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort