ประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ.ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รวมทั้ง ผู้อำนวยการกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนแม่บทการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของ สผ. รายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองและกลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ รวมถึงการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๐

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort