ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กข.สผ.) ครั้งที่ 4/2564

     วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1002ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อการพิจารณา เรื่อง การเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลเอกสารหนังสือการตอบข้อหารือการจัดทำรายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนา คิทท์ เพชรเกษม – พุทธมณฑล สาย 7 และ โครงการ เดอะแคช พระราม 3 – สำโรง รวมถึงเอกสารทางราชการของสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย องค์การบริหาร ส่วนตำบลหอมเกร็ด นายวิรนนท์ ทรรศนาสุวรรณ และพวก ซึ่งมีผู้แทน กข.สผ. จากกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)