ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation,Restoration and Management of Peat Swamp Ecosystems ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเข้าร่วมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครง Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity through sustainable conservation, restoration, and management of peat swamp ecosystems พร้อมด้วย Ms. Lovita Ramguttee Deputy Resident Representative ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity through sustainable conservation, restoration, and management of peat swamp ecosystems และเวลา ๑๓.๔๕ น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Maximizing carbon sink capacity and conserving biodiversity through sustainable conservation, restoration, and management of peat swamp ecosystems ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วม จำนวนกว่า ๖๐ คน โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ดังนี้ ๑) การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพรุในประเทศไทย ๒) การพัฒนามาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพรุบริเวณพรุควนเคร็ง ๓) การประกวดสื่อผ่านการเรียนรู้การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าพรุ (PEATSWAMPs youth challenge) ๔) การศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับบริบทพรุควนเคร็ง ให้มีการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact In vestment) ร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน และ ๕) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดการองค์ความรู้โครงการ พร้อมทั้ง พิจารณาเห็นชอบการส่งมอบครุภัณฑ์โครงการ ให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จัดทำโดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content