ประชุมกำหนดนิยามและแบ่งประเภท “ภูมินิเวศ” โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด จัดการประชุมกำหนดนิยามและแบ่งประเภท “ภูมินิเวศ” เพื่อร่วมกันกำหนดนิยามของภูมินิเวศ จัดกลุ่ม และแบ่งประเภทของภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำโครงการฯ โดย นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของประเทศไทย มีการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ โดยเริ่มดำเนินงานในภาคเหนือเป็นภาคแรก ครอบคลุม ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดนิยามของภูมินิเวศ จัดกลุ่มและแบ่งประเภทของภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการโครงการต่อไป โดยการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านนิเวศและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการจัดการลุ่มน้ำและภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort