ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (656 หน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

procurement-price-com14