ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-price-202209051654