ประกาศราคากลาง โครงการศึกษามาตรการ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน

procurement-20201015-climate