ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมที่ปรับปรุงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

procurement-20200929-price-meeting-room