ประกาศราคากลาง โครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ

procurement-price-20211101-1430