ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-price-20200217-car