ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานดูแลห้องประชุม ปีงบประมาณ 2566

procurement-price-202209121440