ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

recruit-202208261037