ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

recruit-20220804-pr

ลิงค์ประกาศและแบบฟอร์มใบรับสมัคร

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CocfN5pcW8xGkxctMyV-hQfvqagnrkFh