ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อน การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-20201118-1620