ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก

recruit-20211130-1146