ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

recruit-20211129-1616