ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการ การสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่า โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20211116-1552