ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-20211117-1500