ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร พร้อมเจ้าหน้าที่บริการ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)

procurement-win-20211007-1719