ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-ma-server-2565