ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ สำนักงานยโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20210805

Skip to content