ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban TGU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-20210721-tgu