ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการประชุมทางไกลเต็มรูปแบบ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 และการประชุมหารือเตรียมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-price-202106252023