ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการยอมรับ และความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20201124