ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาศูนย์สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20201005