ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายเชื่อมต่อ เครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20210104-1636