ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งมรดกโลกและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201229-1835