ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201229-1830