ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20201223-1640