ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิธีคัดเลือก

procurement-20201223-1500