ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังชุมชน เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยวิธีคัดเลือก

procurement-20201223-1449