ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม ในการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ด้านการบริโภคที่ยั่งยืนโดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201223-1125