ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวีภาคีและพหุภาคี ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201207-climate