ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ ศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20201202-1719