ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-video-con2