ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงฐานข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban : TGU) โดยวิธีคัดเลือก

procurment-win-tgu