ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-20200924-1545